Açık Rıza

AÇIK RIZA METNİ

Galip Karataş Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından veri sahibi olduğum kişisel verilerimin işlenmesi bakımından tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi ve KVKK m. 11 uyarınca ilgili hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi beyan ederim.

Başta, kanun tarafından öngörülen amaçlar ve GKV’nın politikaları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin eksiksiz, verimli ve vaktinde sunulabilmesi, Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuata uygun olarak GKV tarafından burs imkanlarının sağlanması, başvuranın burs almaya ehil olup olmadığının tespiti, üyelik vasıflarının bulunup bulunmadığının tespiti, GKV bünyesinde düzenlenen etkinliklere, eğitimlere ve programlara katılımın sağlanması, gerekli iletişimin sürdürülmesi ve bu bağlamda doğan sözleşmesel ve kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi amaçları kapsamında belirtilen kişisel verilerimin Şirket tarafından KVKK’na uygun olarak işlenmesine ve GKV’nın iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi amacına yönelik olarak 3. kişilerle paylaşılması hakkında Veri Sorumlusu tarafından aydınlatıldığımı beyan ederim.

Ayrıca tarafıma ait nüfus cüzdanında yer alan ilgili bilgilerle sınırlı olarak dini inanç ve kan grubu bilgimin, özgeçmişimde yer vermem halinde dernek ve vakıf üyeliği gibi özel nitelikli kişisel verilerimin GKV tarafından yukarıda ve Aydınlatma Metni’nde aktarılan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bağışçılar, iş ortakları, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ve sadece yurtdışında yaz dönemi eğitimi almaya hak kazanmam halinde eğitimin verileceği kurum ile paylaşılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Tarafıma ait isim, soy isim, eğitim bilgisi ve fotoğraflarımın vakfın faaliyetleri kapsamındaki tüm mecralarda (örneğin; bursiyer deneyimleri olarak internet sitesi, yazılı ve görsel mecralarda) paylaşılmasına, GKV’nin faaliyet konuları ile ilgili ve mentorluk programı kapsamında GKV dışından da olabilecek gerçek kişilere aktarılmasına, bu amaçlar doğrultusunda işlenmesine rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Yukarıda anılan veri sahibi olarak tarafımdan başka bir üçüncü kişiye ait kişisel verilerin tarafımca GKV’na aktarıldığı durumlarda, ilgili üçüncü kişi veri sahiplerinden mevzuat uyarınca izin alınması gereken hallerde, gereken iznin alınmasından ve işbu Aydınlatma Metni’nin veri sahiplerine iletilmesinden sorumlu olacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İSİM:                                                                                                   İMZA

 

 

TARİH:

 

 

 

Galip Karataş Vafkı A.Ş. sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close